កម្មវិធីគ្រប់គ្រងបទចំរៀង

| |


នេះជាកម្មវិធីសម្រាប់គ្រប់គ្រងបទចម្រៀង យើងអាចស្វែងរកបទចម្រៀង ខ្មែរ នឹង Engligh​ បានយ៉ាងងាយ (វាដូចកម្មវិធី Khmer Music) ដែរតែវាដើរលឿននឹងងាយស្រួលប្រើជាង Khmer Music, បទចំរៀង​ MP3 នឹង​ Karaoke របស់វាសុទ្ធតែ​ File Zin (Original) ទាំងអស់។​ ហើយវាមានបទចំរៀងចាស់ៗពីដើមជាច្រើន, ហើយកម្មវិធីនេះអាច Share អោយកុំព្យូទ័រផ្សេងទៀតប្រើកម្មវិធីនេះតាមរយះ Network ក៏បានដែរដោយមិនចាំបាច់មាន​ Software នឹង​ File ចំរៀងក៏បានដែរ ដោយគ្រាន់តែដោតខ្សែរ Network មួយតែបណ្ណោះ

កម្មវិធីគ្រប់គ្រងបទចម្រៀងនេះដំណើរការជាមួយៈ

  • Window Sever
  • Window XP
  • Window 7
  • Window 8

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទាក់ទងមកខ្ញុំបាទបានតាមរយៈ
  • ទូរស័ព្ទ : 070 78 72 75   
  • Email : hengapplefb@gmail.com
  • Facebook : Heng Apple
Kom ni yeay pi ke pel nov kber bong - DJ Why.mp3