ជ្រើសរើសបទចម្រៀង សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ សុទ្ធ

| |

ចំណងជើងបទចម្រៀង ពីបទចាស់ទៅបទថ្មីៗ...!!!

01- CLS001-01    មហារីកបេះដូង​​​​      .............................................................       Download
02- CLS001-02
   ស្នេហ៍ឯកា​​​​      ...........................................................................       Download
03- CLS001-04    បេះដូងក្រៅខ្លួន​​​​      .......................................................................       Download
04- CLS001-05    ផ្ការីកក្នុងបេះដូង​​​​      ......................................................................       Download
05- CLS001-07    ឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏ទ្រាំ​​​​      ...............................................................       Download
06- CLS001-08    តើស្នេហ៍យ៉ាងណា​​​​      ...........................................................       Download
07- CLS002-01    Bussiness បេះដូង​​​​      .........................................................       Download
08- CLS002-02    ព្រោះអ្នកណា​​​​      .........................................................       Download
09- CLS002-03    ចាំស្នេហ៍បង​​​​      ......................................................       Download
10- CLS002-06    មនុស្សស្មោះអូនក្បត់ មនុស្សក្បត់អូនស្នេហ៍​​​​      ......     Download
11- CLS004-07    នឹកអូនចុងក្រោយ​​​​      ....................................      Download
12- CLS005-02    សង្សារខ្ញុំអាយុ ១៨ ឆ្នាំ​​​​      .........................        Download
13- CLS005-06    ទូរស័ព្ទក្បត់ចិត្ត​​​​      ....................................        Download
14- CLS005-10    បងជាអ្នកបញ្ចប់​​​​      ......................................       Download
15- CLS007-01    បុរសស្ទាវខូចចិត្ត​​​​      ...........................................       Download
16- CLS007-04    សុំដកបេះដូង​​​​      .......................................................       Download
17- CLS011-03    បាត់សង្សារហើយ​​​​      ......................................................       Download
18- CLS011-07    អាដា បងអើយ​​​​      ................................................................       Download
19- CLS013-05    ចាញ់បោកស្រីស្អាត​​​​      ............................................................       Download
20- CLS013-08    ដកចិត្តឈប់ Care​​​​      ..................................................................       Download
21- TW001-04    តើប៉ុន្មានថ្ងៃគេស្មោះប៉ុន្មានថ្ងៃគេក្បត់​​​​      ..........................................       Download
22- TW001-06    ខ្នងដៃឆ្វេងចាំជូតទឹកភ្នែកអូន​​​​      ...................................................       Download
23- TW002-04    ត្រៀមខ្លួន​​​​      ..........................................................................       Download
24- TW002-07    បងមិនព្រម​​​​      ................................................................       Download
25- TW003-01    សង្សារ ៥​ ថ្ងៃ​​​​      ......................................................       Download
26- TW003-09    កុំង​​​​      ..............................................................       Download
27- TW007-01    អូនអង្វរជួបបងបង្ខំចិត្តបែក​​​​      .................       Download
28- TW007-02    ក្រៅពីសុំទោសអូនអាចធ្វើអ្វីទៀត​​​​      .       Download
29- TW007-04    ប្រាប់គេថាបងកំពុងចាំអូន​​​​      ........       Download
30- TW007-06    Come to party​​​​      ............................     Download
31- TW007-08    When I fall in love​​​​      ...................       Download
32- TW010-01    បាត់ស្បែកជើង​​​​      ......................     Download
33- TW010-09    បង្រៀនបងរាំកន្រ្តឹម​​​​      ...............       Download
34- TW012-01    នាំសង្សារមក​​​​      ...............................       Download
35- TW012-08    សង្សារមហារប្រច័ណ្ឌ​​​​      .......................       Download
36- TW013-02    សម្រាប់បងអូនស្លាប់បាត់ទៅហើយ​​​​       .......      Download
37- TW013-05    សុំទោសអូន​​​​      .............................................       Download
38- TW013-08    ខូចចិត្តទាំង ៤​​​​      ..................................................       Download
39- TW016-01    បែកគ្នាយ៉ាងណាទើបមិនឈឺចាប់​​​​      ..........................       Download
40- TW016-02    ពីសង្សារក្លាយជាអ្នកដទៃ​​​​      ..............................................       Download
41- TW016-04    ប៉ាប៉ាកូនចង់បានប្រពន្ធ​​​​      ......................................................       Download
42- TW016-06    តាំងពីតូចដល់ធំពេលនេះហើយ ដែលបងឈឺចាប់ជាងគេ​​​​      ...       Download
43- TW016-09    ជាប់បាក់ឌុបផ្តើមមានស្នេហ៍​​​​      ....................................................       Download
44- TW019-03    ស្រីមិនស្អាតខ្ញុំចាំមុខមិនច្បាស់​​​​      ...............................................       Download
45- TW019-06    លឺបទញាក់មិនរាំមិនបាន​​​​      ......................................................       Download
46- TW020-04    កាត់ចិត្តបែបណាបើបង នៅតែស្រលាញ់អូន​​​​      ...................       Download
47- TW020-07    បនុស្សខ្ញុំស្រលាញ់ម្តេច ងាយឲអ្នកផ្សេងស្នេហ៍ម្លេះ​​​​     ....       Download
48- TW020-10    មុខយ៉ាប់ហើយនៅមិនដឹងខ្លួន​​​​      ...............................       Download
49- TW024-04    ជើងកាងស្រុកស្រែ​​​​      ...........................................       Download
50- TW024-09    អាតឹងណឹងកូនពូតយ​​​​      ...............................       Download

ស្តាប់បទចម្រៀងទាំងអស់របស់ សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ