[Album] RHM CD 517
ចំណងជើង;
០១ I'm Your Queen Tonight  /  ឪក សុគន្ធកញ្ញា   || Download
០២ It' Time, I'm Coming  / សួន ពិសិដ្ឋ   || Download
០៣ Love Me Or Love My Dollars?  / សួន ពិសិដ្ឋ   || Download
០៤ ឆ្អែតចិត្ត  /  ឪក សុគន្ធកញ្ញា   || Download
០៥ I Can't Live Without Yuo  / សួន ពិសិដ្ឋ   || Download
០៦ I Can't Live Without Yuo  /  ឪក សុគន្ធកញ្ញា   || Download
០៧ ឃើងភ្លែតស្រលាញ់ភ្លាម  / សួន ពិសិដ្ឋ-ឪក សុគន្ធកញ្ញា   || Download
០៨ អ្នកស្រែដូចបង  / សួន ពិសិដ្ឋ   || Download
០៩ ធ្ងន់ពេកឬគ្រាន់ពាក្យថាស្រលាញ់  /  ឪក សុគន្ធកញ្ញា   || Download
១០ ពាក្យបីឃ្លា  / សួន ពិសិដ្ឋ   || Download
១១ If You Are My Girl Friend  / សួន ពិសិដ្ឋ   || Download