[Mao Hachi] Min Sne Kom Dealចំណងជើង;
០១.មិនស្នេហ៍កុំដៀល   / ម៉ៅ ហាជី  || Download
០២. ចាំទូរស័ព្ទកូន   / ម៉ៅ ហាជី  || Download
០៣. អ្នកស្មោះមិនដូចអ្នកក្បត់   / ម៉ៅ ហាជី  || Download
០៤. រំដួលដងស្ទឹងសង្កែ   / ម៉ៅ ហាជី  || Download