[MINI Album] BN CD VOL 04


ចំណងជើង:
០១- សង្សារបេះដូង២ - ថាណា/វាសនា || Download
០២- ឬក៏ចាំបងដល់ស្លាប់ទើបអូនយល់ចិត្ត - ថាណា || Download
០៣- មិនមែនមិនយល់តែចង់អោយបងដឹង - វត្តី || Download
០៤- ដឹងអស់ចិត្តតែបងមិនអស់ស្នេហ៍ - វាសនា || Download
០៥- ឆាប់វិលវិញណា - វត្តី || Download