[Album] M Record CD VOL 01

ចំណងជើង
01-កូឡាបស្ទឹងក្ដុល-ភីរា || Download
02-ពេលដែលអត់ពីអូន​-ភីរា || Download
03-ស្មោះអូនឡើងហត់-ភីរា || Download
04-កំពតកំពង់ប្រែចិត្ដ- ភីរា || Download
05-នាក់ណាមិនឈឺមនុស្សស្រលាញ់ក្បត់ចិត្ដ- ភីរា || Download
06-នាងល្អប៉ុន្នឹងហើយហេតុអ្វីឯងមានគេ- ភីរា ft សារឿន || Download
07-បងថ្លៃខ្ញុំប្រពន្ធជេរ-By Phira || Download
08-បងល្ងង់ខ្លួនឯង- ភីរា || Download
09-ពេលដែលអត់ពីអូន~Rap~ភីរា || Download
10-មានអូនល្អបងថែមិនបាន- ភីរា || Download