[Album] SD CD VOL 224

ចំណងជើង :
01-មានសិទ្ធិអីដើរចេញពីបង - អ៊ីណូ || Download
02-សុំទោសដែលចាកចេញ - រ៉ា បូទី || Download
03-ចង់ទៅកន្លែងមួយ - អ៊ីណូ || Download
04-ចង់ទៅកន្លែងមួយ - រ៉ា បូទី || Download
05-បែកក៏ឈឺមិនបែកក៏ឈឺ - អ៊ីណូ ft រ៉ា បូទី || Download
06-ឯកា - អ៊ីណូ || Download
07-កុំ Dream ពេកអូន - អ៊ីណូ || Download
08-ស្រលាញ់អូនស្របពេលបងមានប្រពន្ធ - អ៊ីណូ || Download
09-បងមិនមានដូចគេ - អ៊ីណូ || Download
10-ស្រលាញ់គ្នាយូរយូរហៅបងប៉ិ - អ៊ីណូ || Download